Loading website

 

Klachten procedure - Destination Coaching

Klachtenprocedure

Wanneer er een klacht is over onze opleiding zien wij dit als waardevolle feedback en is de eerste stap dat we hierover het gesprek aangaan.

Binnen 1 week krijgt u een ontvangstbevestiging van de klacht en binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan krijgt u binnen deze 4 weken een nieuwe termijn te horen.

Mochten wij samen niet tot een oplossing komen dan wordt u verwezen naar onze onafhankelijke derde, Jan Renger. Hij is bekend met de Destination Methode, heeft veel ervaring met klachtenprocedures en is verder onafhankelijk van onze opleiding. Klachten kunnen ingediend worden per mail, telefonisch of per post. De contactgegevens van Jan Renger zijn: j.renger@vpmail.nl, 06-53614115, Willem Alexanderweg 36, 3945 CK Cothen.

Jan Renger zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de klacht reageren. Het streven is om de klacht binnen 2 maanden na het indienen ervan geheel opgelost te hebben. Mocht dit niet lukken dan zullen Jan Renger en Henk de Vos hierover overleg hebben en de klager hiervan op de hoogte stellen en met de klager overleggen hoe de zaak alsnog zo spoedig mogelijk kan worden afgehandeld.

Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

Het oordeel van Jan Renger is bindend en eventuele consequenties zullen door ons instituut binnen 2 weken worden afgehandeld.

Nadat de klacht is afgehandeld zal na een maand contact opgenomen met de klager om na te gaan of alles naar tevredenheid is afgehandeld.

De klacht en de afhandeling worden geregistreerd door Henk de Vos in het klachtenregister en tot een jaar na de afhandeling bewaard.

https://destinationcoaching.nl/wp-content/uploads/2020/02/Telos-Logo.jpg

Adres:

Destination Coaching Nederland

Torenlaan 47

3284 KZ  Zuid-Beijerland

06 – 55 13 40 34