NLP en Therapie

Neurolinguistisch Programmeren (NLP) moet gezien worden als iets anders dan Neurolinguistische Psychotherapie (NLPt). NLP werd in de zeventiger jaren ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder in Californie. Zij modelleerden een aantal therapeuten, die bekend waren geworden om hun briljante werk en hun goede resultaten. Onder andere de Gestalt therapeut Fritz Perls, de gezinstherapeute Virginia Satir en de hypnotherapeut Milton Erickson. Na deze begintijd ontwikkelde NLP zich in veel richtingen, waaronder motivatie in het bedrijfsleven, communicatietechnologie, en dus ook de therapie en coaching richting. Deze laatste richting wil zich de laatste tijd meer onderscheiden, ook in Nederland is er nu aansluiting gezocht met de europese organisatie EANLPt. Deze EANLPt is weer onderafdeling van de europese associatie voor psychotherapie, de EAP.

NLPt gebruikt de NLP technieken als basis voor het werk. Men werkt dus zeer doelgericht. De NLP therapeut heeft echter ook de nodige kennis op het gebied van de psychopathologie: ziekten op het geestelijke vlak. En daarnaast ook van de peroonlijksheidsstoornissen.

NLP werd door Robert McDonald ooit omschreven als: "it teaches how to run your brain." Uitgangspunt is dat je denken bepaalt hoe je emoties zullen zijn. Denken doen we in beelden, geluiden, gevoelens, geur en smaak, onze 5 zintuigen. In NLP: VAKOG, ofwel: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir en gustatoir.

De bekende NLP trainer Robert Dilts beschreef de logische niveaus: omgeving - gedrag - vermogens, of denken - overtuigingen - identiteit en spiritueel. En hij stelt ook (naar Einstein) dat je een probleem niet kunt oplossen op hetzelfde niveau als waarop het gecreeerd is. Voor de diverse niveaus bestaan er ook verschillende soorten technieken.

Meer weten over NLPt: artikel van Freud naar NLPt of NLPt.nl