De Destination® Methode

Ontstaan

De Destination Methode werd ontwikkeld door de Amerikaanse NLP trainer Robert McDonald. In zijn cursus Core Tools for Coaches (voorheen: Healing The Wounded Heart©) leert hij coaches en therapeuten hoe op een effectieve en integere manier "gewonde harten" te helen. Hij gebruikt daarbij de metafoor van de combinatie van het Hart en het Zwaard: het samengaan van compassie met de cliënt enerzijds met de technologie van de technieken van de Destination Coaching anderzijds. Het Hart zorgt voor zingeving, betekenis, maar niet voor een doelgerichte verandering. Daarvoor is het Zwaard nodig. De combinatie van deze twee leidt tot wat Robert "empowered compassion" noemt: betrokkenheid die leidt tot doelgericht werken. Inmiddels zijn er dankzij deze cursus al vele Destination Coaches in Nederland werkzaam.

Informatie over de methode

De Destination Methode is een bijzonder krachtige en effectieve manier om mensen te helpen bij een scala van problemen. In psychotherapie en bij coaching in het algemeen is oplossingsgericht werken effectiever voor het bereiken van resultaten dan wanneer uitsluitend gewerkt wordt aan het verkrijgen van inzicht in het probleem. Een belangrijk kenmerk van de Destination Methode is dat deze zich niet richt op analyse van het probleem zelf, maar dat wordt onderscheiden wat precies het bereiken van een oplossing in de weg staat. Met behulp van zeer goed ontwikkelde werkwijzen kunnen deze hindernissen vervolgens worden opgelost. Zo wordt - als vanzelf - het beoogde doel bereikt.

Een centrale vraag bij deze methode is dan ook steeds: "Wat wil je?" Met andere woorden: wat ziet de cliënt zelf als zijn of haar 'bestemming'? Naar welk doel wil de cliënt toewerken? Er wordt nauwkeurig onderzocht hoe die bestemming eruit ziet en hoe de cliënt zeker zal weten op deze bestemming te zijn aangekomen. En tenslotte wordt de vraag gesteld: "Wat houdt je tegen daar nu al te zijn?" Als er niet een belemmering was zou de cliënt geen reden hebben om hulp te zoeken, het is daarom van wezenlijk belang om te achterhalen waaruit deze hindernis precies bestaat. De aard van de belemmering die de cliënt ervaart bepaalt vervolgens welke werkwijze de coach zal gebruiken om de cliënt te helpen diens bestemming te bereiken.

Destination® Coaching en NLP

De verschillende werkwijzen die gebruikt worden in de Destination Methode zijn ontwikkeld uit een aantal effectieve NLP-methoden. Deze methoden hebben hun waarde in de praktijk ruimschoots bewezen. Een van de uitgangspunten van NLP is dat al onze ervaringen leiden tot interne weergaven, dit is hoe wij in gedachten onze informatie verwerken en opslaan. Dit wordt overigens ondersteund door recent neurologisch onderzoek naar de werking van het geheugen en de zogeheten amygdala: de plek in de hersenen waar vroeg-emotionele ervaringen worden opgeslagen. Het in gedachten weergeven van ervaringen doen we op 5 (combinaties van) manieren: met beelden, geluiden, (lichaams)gevoelens, geuren en smaak. Aan deze weergaven zitten emoties gekoppeld. Wanneer iemand in gedachten steeds een beeld van een vervelende situatie ziet, bijvoorbeeld een auto-ongeluk, is de kans groot dat hij hierbij onprettige emoties ervaart, zoals angst. Dit weergeven van ervaringen is grotendeels onbewust. Het voornaamste waarvan wij ons meest bewust zijn is de emotie zelf (bijvoorbeeld: onprettig, benauwend, onbegrijpelijk angstig). Hoe we die emoties creëren is vaak helemaal niet duidelijk. Pas door de juiste vragen te stellen komt de coach daar achter. NLP biedt instrumenten om deze weergaven te veranderen, waardoor ook de emoties veranderen. De Destination Coaching heeft een aantal van de meest effectieve NLP-methoden verder ontwikkeld en verfijnd. Dit uit zich ondermeer in het nauwkeurig in kaart brengen van wat exact het bereiken van het doel in de weg staat. Er wordt gewerkt vanuit het principe van respect voor en dienstbaarheid aan de cliënt. Ook zijn de processen (de werkwijzen) zodanig opgezet dat de cliënt zich goed begeleid voelt: er is een duidelijk doel, een begin, een aantal stappen en een eind waarbij nagegaan wordt of het doel bereikt is. De Destination Coach kan te allen tijde verantwoorden waarom hij of zij kiest voor een bepaalde aanpak.

Soorten hulpvragen

De Destination Coach kan met veel soorten emotionele problemen werken, onder andere:

 • angsten
 • fobieën
 • post traumatische stress stoornis (PTSS)
 • storende interne dialoog
 • bepaalde vormen van depressie
 • innerlijk conflict
 • emotionele verstrengeling met personen
 • afhankelijkheid
 • verslaving
 • beperkende overtuigingen die je bij je doel vandaan houden
 • rouw

Het is ook mogelijk met verschillende fysieke problemen te werken, zoals bijvoorbeeld een allergie.

Destination Coaching: Onze Missie

Destination Coaching werd ontwikkeld door de Amerikaanse NLP trainer Robert McDonald. De gereedschappen van NLP worden door hem met uiterste precisie uitgelegd, waardoor diepgaande veranderingen mogelijk worden. De meest precieze en krachtige gereedschappen die je je maar kunt voorstellen voor coaching. Wat Robert ook heeft toegevoegd aan de NLP gereedschappen is de manier waarop deze gebruikt worden. Niet als een monteur die een auto repareert, maar coaching als intermenselijk gebeuren, met betrokkenheid.

De missie van Destination® Coaching

De missie van Destination Coaching is om zoveel mogelijke effectieve coaches op te leiden, die kunnen en willen werken aan het oplossen van problemen die mensen belemmeren in hun groei. Helen en geheeld worden! Uiteindelijk is onze visie dat er daardoor een wereld ontstaat die bevolkt is met effectieve helers.

De methode van de Destination Coach is te vergelijken met het werk van een taxichauffeur. De cliënt wil ergens heen, maar weet niet goed hoe er te komen. Daarom stapt hij in de taxi van de Destination Coach, die dit wel weet. De cliënt moet dus weten waar hij of zij heen wil. De coach weet vervolgens hoe langs datgene wat de cliënt tegenhoudt te gaan om het doel te bereiken. Destination Coaching kan gezien worden als een vorm van kortdurende therapie, omdat de coach uiterst effectief weet hoe van A naar B te gaan.

Destination® Coaching en Spiritualiteit

Spiritualiteit is niet eenvoudig te definieren. Vaak wordt beweerd dat NLP spiritueel zou zijn. Wij zien NLP echter als uitsluitend een gereedschap. Wel een uiterst krachtig gereedschap, dat je kan helpen ergens te komen waar je anders nooit zou zijn gearriveerd. Het blijft echter een gereedschap, dat van zichzelf niet spiritueel is. De Destination Coach maakt gebruik van de krachtige gereedschappen die NLP in zich heeft. Maar wel op een bijzondere manier: met compassie, onder andere doordat hij of zij heel goed in staat is de verschillende waarneemposities in te nemen, waardoor verbinding ontstaat op een heel diep niveau. Hierdoor is de kans groot dat men op spirituele plaatsen terecht komt. Steeds afhankelijk van wat de cliënt echt wil. En ook afhankelijk van welke blokkades er moeten worden opgeruimd met behulp van de Destination Methode.

Wie zijn wij?

Wij organiseren cursussen en workshops met Robert McDonald sinds 1998. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan het helen van het hart van de wereld. Inmiddels hebben al velen de cursussen gevolgd en is er een soort "community" ontstaan, waar we heel blij mee zijn.

Uiteraard kun je hierover contact met ons opnemen:

 • Henk en Anneke de Vos
 • Torenlaan 47
 • 3284 KZ Zuid-Beijerland
 • Tel 0186-662416
 • Email: vosjes.box@wanadoo.nl

Contact met Destination Coaches?

Wanneer je een afspraak met een van de Destination Coaches wilt maken is het goed jezelf de vraag te stellen: wat wil ik, of waar wil ik naar toe? In het eerste contact met de coach van je keuze kan dan snel vastgesteld worden of de Destination Methode geschikt kan zijn voor je doel of vraag.